Kategori: Do Re Mi Notalar

Do re mi notalar hemen hemen her müzik aletini çalabilmek için; temel bir bilgiye ihtiyacımız vardır. Bu notalar; -do -re –mi –fa –sol şeklinde gitmektedir. Bu bilgiler, öğrenildiği zaman; çoğu müzik aleti rahatlıkla çalınabilmektedir.

Notalara, müzik alfabesi de denilmektedir. Notalar, beş adet çizgiden oluşan sol anahtarı üzerine yazılmaktadır. Hepsinin, ayrı bir ritmi, ayrı bir tınısı vardır. Aynı zamanda; yarım vuruş, tam vuruş ve çeyrek vuruş gibi dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Müzil alfabesinde, en kalın ses kalın –do olmuştur. En ince ses ise –si notasıdır. Aynı zamanda, -do notasının ince sesi de vardır. Aynı şekilde; ince-re, ince –mi gibi notalar da vardır. Fakat bu durum, her müzik aleti için geçerli değildir. Diğer müzik aletlerinde, notaları inceltmek  ya da kalınlaştırmak istiyorsanız; diyez ve bemol kullanmanız gerekmektedir.Eğer do re mi notalar ile ses tınısını inceltmek istiyorsanız; diyez kullanmanız gerekir. Ses tınısını kalınlaştırmak istiyorsanız ise; bemol kullanmanız gerekir.

Müzik notalarında bemolün sembolü şu şekildedir; “♭”. Diyez ise; “#” işareti ile gösterilmektedir. Aynı durum telli çalgılar içinde geçerlidir. Özellikle keman gibi enstrümanlarda; diyez sıklıkla kullanılan tınılardan bir tanesi olmuştur.  Do re mi notalar; hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. Bu notaları öğrenen çoğu insan, gerekli eğitimleri alarak; basit bir şekilde enstrüman çalabilmektedir.

Müzil aleti çalarken; nota okuyabilme becerisi oldukça önemlidir. Eğer, notaların sol anahtarında nasıl okunduğunu bilmiyorsanız; müzik aleti çalarken oldukça zorlanabilirsiniz. Bu nedenle; enstrüman kursuna  ilk kez başlayan öğrencilere bu notalar  da öğretilmektedir. Daha gelişmiş seviyelerde; notaları sol anahtarında okuyabildiğiniz için, daha hızlı ve seri bir şekilde enstrüman çalabilmeniz mümkün  bir hale gelecektir.